HonlaprendszerüNK
2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek: 2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek: 2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:
 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

 

 

Archív bejegyzések: 2017 június

Hazánk őrangyalához

Ó hazánk Szent Őrangyala, Tiéd a kiváltság, hogy megvédd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe! Vezess ...

Tovább olvas ...

Ima a magyarok őrangyalához

Szerető és irgalmas ISTEN, TE minden nemzetnek adtál saját őrangyalt. Add meg nekünk, Nagyasszonyunk ősi örökségének – a magyar nép őrangyalának közbenjárására és segítségével –, hogy beteljesítsük hivatásunkat ...

Tovább olvas ...

Nem kell az áltatás... a statisztika magáért beszél

Ha mindegyik munkatársam, legalább egyszer megnézte volna, amióta működik, körülbelül egy hónapja, akkor nem 41 látogatóm lenne, s azt se felejtsük el, hogy ha minden nap megnéztétek volna, akkor hányszorosa jött volna ki a ...

Tovább olvas ...

Becsehely dala

Fantázia Duó előadásában

Tovább olvas ...

Ima családomért

IMA A CSALÁDOMÉRT - Ahol kell lennem a Nagy Figyelmeztetéskor, ott leszek, mert másképpen nem tehetek... Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg ...

Tovább olvas ...

77. bejegyzés: Imádkozzunk Magyarország Királynőjéhez

Az elmúlt napokban három ismerősöm is felhívta a figyelmemet egy mulasztásra. Arra a tényre, hogy Magyarországon a Szűz Mária tisztelet se nem a helyes módon, se nem eléggé él. Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, a ...

Tovább olvas ...

Ima az engesztelődésért

DOBOG A SZÍV, DOBOG A LÁB, LÉPTEIM A FÉNY ÖSVÉNYÉRE VEZETNEK. SZELLEMEM SZÓL ÉS SZÍVEMBEN RÓZSAVIRÁGGÁ NYÍLIK. TÁNCOL A VILÁG VELEM, KÖRFORGÁSA SZÍVEM SÓHAJTÁSA. BÁRHOL IS VAGYOK, BENNEM SZÓL AZ ÉNEK. MÚLTAM ...

Tovább olvas ...

Imák imája

Drága Mennyei Atyám ! Kérlek Téged Jézus nevében , hogy bocsáss meg mindazokért a dolgokért , amit rosszul cselekedtem, bocsásd meg minden bűnömet és tisztíts meg engem Uram! Köszönöm, hogy lehajoltál értem és ...

Tovább olvas ...

A magyarok világhimnuszai

Ott, ahol zúg az a négy folyó Most a rónán nyár tüzében ring a délibáb, Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, Valamennyi vén akácfa menyasszonycsokor. Zöld arany a pázsit selyme, ...

Tovább olvas ...

Mindenki imája (saját költeményem a majdnem másfélezerből)

Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet ...

Tovább olvas ...

Erdélyi magyarok tízparancsolata

A minap a Bethlen Könyvtárban egy kis nyomtatott füzetecske vonta magára a figyelmemet. Címlapján ez volt olvasható:Erdélyi Magyarok Könyvesháza 110. szám.Gábor Áron, az ágyúöntõ székely, Budapest,1921. Kiadja a Bocskai ...

Tovább olvas ...

Nemzeti Önvédelmi Alaptételek (Lajdi-féle kiskáté)

1.Istentől, embertől, szellemtől független valóság nincs. A Nemzet, a Haza javulása a Te javító tevékenységedtől függ, jobbítását csak magad jobbítása által érheted el! 2.Merjél Hazádban Magyar lenni! 3.A nemzeti ...

Tovább olvas ...

A nemzet tízparancsolata:

1. Higgyél nemzetedben, és magadban is hinni fogsz. 2. Szeresd népedet, és téged is igazán szeretni fognak. 3. Nevesd ki a győztesek hazugságait, és kutasd ki a valóságot népedben bízva. 4. Vesd meg a hazugság szolgáit, mert ...

Tovább olvas ...

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata

1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ...

Tovább olvas ...

Wass Albert A magyar nemzet hét parancsolata

“Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél ...

Tovább olvas ...

Trianon Himnuszok, az első a székely himnusz alapján született

Tartsd magad, nemzetem! … tipornak rendesen. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitok a neveden, tovább nem engedem, tovább nem engedem! Azért mert hont adtál, mindenkit fogadtál, zsoldosok, ...

Tovább olvas ...

Kárpátalja, édes haza

Kárpátalja, édes haza Kárpátalja, édes haza, nézz nehéz sorsú fiaidra, Adjál reményt, kitartást. Isten bizalmát. Magyarok sziklák között, Isten színe előtt, harcolnak a nemzetért, a népi szellemért, mit földhöz ...

Tovább olvas ...

Flórián Csaba: IMA

Óh! Ne engedd számba folyni a felhígult erkölcsök szennyvizét és igazítsd el tántorgó lépteim, de rövidítsd meg utam, vergődésem a gyászos reménytelenségbe. Ámen.

Tovább olvas ...

Adria-Dráva-Száva-Duna-Tisza vidékén

Https: www. Youtube. Com watch?v=heOGHEq5qS4

Tovább olvas ...

Székely Miatyánk

Székely Miatyánk Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy! Kitől jön élet és halál! Hívó szavunk Tehozzád szárnyal Vígaszra csak ott talál! Nagyobbak voltunk minden népnél, S ha meghalunk is, úgy halunk, Hogy az egész föld minden ...

Tovább olvas ...

Kárpátokon innen és túl

Csángó magyar, csángó magyar. Mivé lettél csángó magyar? Ágról szakadt madár vagy te, El vettetve, el felejtve! Egy pusztába telepedtél, Melyet országnak neveztél, Most se országod, se hazád, Csak az Úr Isten gondol rád. ...

Tovább olvas ...

Még mindig a második lapon vagyok, majdnem 1hónap alatt

Vannak bejegyzések, melyeket itt nem jeleníthetek meg, pedig szükség lenne rá, hogy felfogjuk, de ott a http: gszt. Blogolj. Net . Lehethogy kevesen fogják fel, amit közvetitenem kell, de ott elérhető itt pedig átszervezésre lesz ...

Tovább olvas ...

Megszületett az első szarvasi „himnusz”

A szerzeményt a közönség először élőben április a Minden, ami Szarvas rendezvény nyitónapján, 2017. április 15-én este fél nyolctól hallgatta meg, a Fő téri iskola előtt felállított fesztiválsátorban. Minden, ami ...

Tovább olvas ...

Debrecen Megyei Jogú Város Himnusza 2milliós Kölcsey ösztöndíjból

Http: civishir. Hu hajdu-bihari-hirek itt-van-debrecen-himnusza 0418141606

Tovább olvas ...

Hegyek között, völgyek között

A Felvidék több mint ezer éven át Magyarország része volt. Korábban a Hunok V. sz. és Avarok VI. sz. birodalmainak részét alkotta, és a Magyarok 895-ös bejövetelükkor számottevő avar lakosságot találtak itt. Mivel a Hunok, ...

Tovább olvas ...

Enns-folyótól, az Operenciás-tól

Az Őrvidék több mint ezer éven át Magyarország szerves része volt amikor 1920-ban az országcsonkító trianoni kényszerszerződés Ausztriának ítélte a nyugati magyar határvidéket. Ez a kényszerszerződés megsértette a ...

Tovább olvas ...

Ima a Szent Korona Népéért!

Ima a Szent Korona Népéért! Istenanya kérünk Téged Országunkat Te védjed meg Egyesítsed Nemzetünket Mutasd nékünk szent Fényünket! Ébredjen fel a Mag Népe Szent Koronánk Fényessége Krisztus Urunk vezess minket Vigyáznak ...

Tovább olvas ...

Egyetlen pesti községnek van tudomásom szerint himnusza, ez Csemő

Http: www. Csemo. Eu cimlap 18-csemoi-himnusz?date=2014-02-01

Tovább olvas ...

Balassagyarmat Dala

-- ZENE, SZÖVEG-- Horváth Ádám --VIDEÓ-- CseDo Films https: www. Facebook. Com csedofilms --FŐSZEREPBEN-- Lászlók Liza és Hlavay Bence --ELŐADÓK-- Perjési Zsófia – hegedű Alternatíva: https: www. Facebook. Com alternativaz... ...

Tovább olvas ...

Minden fénykeresztbe az Én Dobogó Szívemet és szeretetemet helyezem.

Égiek üzenete a soproni Megtört Fénykeresztnél 2011. április 15-én, péntek reggel 9 órakor Szabadkai Tiborné, Veronikán keresztül 2011. 04. 15. 17:49 Az Úr Jézus átöleli a fénykeresztet és felviszi a Menyországba, majd az ...

Tovább olvas ...

22. Fennmaradásért cikkben nemzeti himnuszainkat ajánlom

Kölcsey Ferenc: Hymnus A magyar nép zivataros századaiból Isten, álld meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e ...

Tovább olvas ...

SZABÓ PÁL TIVADAR: Magyar Bűnbánat

Bocsáss meg nekünk, Urunk! Hajdani szépségükben meggyalázott, megcsonkított, lemoshatatlan festékkel összefröcskölt szobrainkért, műemlékeinkért bocsáss meg nekünk, Urunk! Keresztül-kasul firkált házfalainkért, piszkos ...

Tovább olvas ...

Szentlélek úgy kérünk szállj le ránk

Szentlélek úgy kérünk szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk Istenünk. Kegyelmeddel táplálsz Istenünk, Hozzád emeljük most mindnyájan a ...

Tovább olvas ...

Ima a hazánkért

Istenünk, Atyánk! A történelem e nehéz szakaszában bűnbánó szívvel járulunk eléd, hogy elnyerjük egyéni és nemzeti bűneink bocsánatát, lelkünk tisztulását, és könyörögjünk nemzetünk lelki megújulásáért. Őrizd ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért III.

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális ...

Tovább olvas ...

Kelj fel és járj!

– Kelj fel és járj! – De nem tudok járni uram! – Nem tudsz, mert a hited gyengébb, mint a lábad. És Ő segít néki…majd egy idő után magától is felkel és járni kezd a béna. – Eleinte lassan, majd egyre biztosabban. ...

Tovább olvas ...

Pápa város Himnusza

Https: veol. Hu kultura papa-varos-himnuszaval-unnepeltek-1316269

Tovább olvas ...

Himnusz Vép városnak

Fennkölt zene és szívbemarkoló szöveg A „világ közepén” lenni nagydolog, az meg különösen nagy, hogy immár himnusza is van Vép városának, melynek múltja több mint nyolc évszázados. Http: www. Alon. Hu ...

Tovább olvas ...

Baja város dala

Egy csodás dal íródott Baja városról, amit nem más énekel mint az X Faktor felfedezettje Batánovics Lili, aki város szülötte, és mindig szívesen tér vissza és ad koncertet. Egy remek kezdeményezésből született meg Baja ...

Tovább olvas ...

Tiszavasvári dala

Hol a Nyírség összeér, a szikes Hortobággyal, a tavakban Tokaj hegye tükröződik vággyal, gazdag a föld, termő a rét, egy szép liget, múlt idéző négy torony csábítón integet. Ott van egy szép város, egy csodálatos ...

Tovább olvas ...

Dombrád Város Dala - 2014

Az Idősek Világnapján rendezett ünnepségen Dombrád Város Dalát előadta Vincze Enikő. Miskolci zene tanár azonos a Gégényi születésű Fodor Csabával!!! https: www. Youtube. Com watch?v=lmj5dWTiKo4

Tovább olvas ...

Esztergom Dala "Esztergom vár!"

Esztergomi énekesek, zenekarok és a városhoz kötődő zenészek közreműködésével elkészült Esztergom Dala, amely szilveszter éjjel került bemutatásra több ezer ember előtt a Széchenyi téren! Hallgassátok olyan szeretettel ...

Tovább olvas ...

Szigetszentmiklós Város Himnusza

Tovább olvas ...

Hajdúnánás Város Dala

Ez nem szalmaláng c. Dal első nyilvános bemutatója a III. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálon. Operatőr: Csiki László, Pál Kovács Krisztián Vágó: Csiki Péter Zeneialap forrás: Szatmári Anthony

Tovább olvas ...

Újpest város dala - Nagyon Újpest

Egy újabb sikeres Újpesti összefogás. Újpesti zenészek, Újpesti iskolások kórusa és az Újpesti emberek megint nagyszerűt alkottak. Köszönet érte mindenkinek. Énekeljétek, szeressétek, osszátok! Hirdessük büszkén, hogy ...

Tovább olvas ...

De-Pression Letenye Himnusz

Ének:Kálmán György DINAMIT Zene:Darab-Nyiba Szöveg:Nyiba 1347-es oklevélben Letnye, a mai nevén Letenye. 25 éve város lett. Az Öreg-hegy hátán hódított a török veszély. Mura mentén, pestisben pusztult a nép. A Szapáry- ...

Tovább olvas ...

Mercy együttes Csenger város dala

Tovább olvas ...

Dunakeszi Dalai

Szerzők: Gyombolai Bálint zene - Gyombolai Pál szöveg Ének: Feke Pál, Kováts Vera Gyombolai Bálint - akusztikus gitár Kákonyi Árpád - zongora, billentyűs hangszerek Mátray Csanád - elektromos gitár Miskolczi Márk - ...

Tovább olvas ...

Nyíregyháza Város Himnusza

A milleniumra íródott Hitből és homokból c. Musical fináléja. Mára Nyíregyháza városi "himnusza"

Tovább olvas ...

VÁC DALA

A szívem városa : Toldi Tamás -- Loksa Levente A dal előadói: Patrik Judit, Toldi Tamás -- ének, Hirleman Bertalan -- dobok, Szabó Attila -- gitár, Nagy Gergely -- billentyűsök, Németh Attila basszusgitár, valamint a Serenus ...

Tovább olvas ...

A város dala (Vésztő)

Előadják: Vejsze verséneklő zenekar Vésztő Csökmői Fonó - népi hangszerek, ének Csökmő BBNK dolgozói - ének Vésztő

Tovább olvas ...

Hódmezővásárhely himnusza

2011. július 29-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházban mutatták be nemrégiben nagy sikerrel Vásárhely Himnuszát.

Tovább olvas ...

Polgár Péter Gödöllő himnusz

Tovább olvas ...

Győr város himnusza

Zene: Pálfalvi A. János Vers: Pusztai Zoltán Az én városom Ősi büszke gyűrű Győr, körtemploma a fénynek, táltos királyunk Szent László oltalma téged véd meg. Te aki láttad futni már vert seregek hadát, folyók városa, ...

Tovább olvas ...

Bálint NatáLia: Mesék városa - Keszthely

Van egy hely, amire mindig áldva nézhetek, Van egy hely, ahol a tó tükrére léphetek. Van egy hely, ahol az ember Ember maradhat, Ezt a helyet védem, megőrzöm neked és magamnak. Mert ez az a hely, ahol jó várni, élni és ...

Tovább olvas ...

Barcs város dala

A felvétel a barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Házban készült, 2009 november 7-én, az intézmény 55 éves jubileumi rendezvényén. . Vértes György szerzeménye. Énekel: Vasas Veronika.

Tovább olvas ...

Sopron Város Hímnusza

Laudatio Scarbantiae Sopron Dicsérete 2001. esztendő utolsó napján született meg a Himnusz Sopronhoz című közösségi ének, melyet az akkori képviselőtestület egyhangú igen szavazattal támogatott a közgyűlésben. Soproni ...

Tovább olvas ...

Jó estét Szolnok

Tovább olvas ...

Ózd a hét völgy városa mindenkit haza vár!

Hazatérés - Ózdi Himnusz Zene, szöveg:Kisistók Gyula Ének:Szente Csaba Hangszerelte: Tóth Miklós Hangfelvétel: Delfin hangstúdió -Eger

Tovább olvas ...

Kerekes "Piki" József: Újszász dala

Ahol a sínek összefutnak Ahol a folyók összebújnak Ahol a szerelmesek összesúgnak Ez a mi városunk: Újszász! Ahol a lábtoll-labda száll Ahol a sport mindenkit vár Ahol Szent István szobra áll Ez a mi városunk: Újszász! ...

Tovább olvas ...

22. bejegyzés: ÉBREDJ FEL ALVÓ MAGYARORSZÁG!

1. Ébredj fel alvó Magyarország!Az éjszakának vége már. Hallgasd, az Úr szól hozzád. Nyisd meg a szíved, hallgasd szavát! Nem oly rövid az Úr keze, hogy ne szabadíthatna meg téged. Nem oly süket az Úr füle, hogy ne hallaná ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért III.

Szabadíts meg minket Uram, a gyűlölködéstől, a kitartás hiányától! Segíts minket Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz; az igazság, ne a hamisság; az erő és ne az erőszak; a szeretet, ne pedig a gyűlölet; a józanság ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért II.

Én Uram , Istenem , vigyázz ránk ! Ne hagyjad elveszni a Hazát ! Sírva kér két szemünk , Irgalmazz minekünk ! Emeld fel magadhoz Nemzetünk ! Szeretet fénye ég bennünk ! Míg élünk hiszünk és remélünk ! Vigyázz ránk , ...

Tovább olvas ...

Mézes Áron: IMA A MAGYAR NÉPÉRT

Uram, jövök hozzád e nemzetért, a Magyar népért könyörgöm. Add hogy megtaláljon téged, és megláthasson a problémák között! Refr.: Bocsájtsd meg vétkeinket! Gyógyítsd meg sebeinket! Szent lélek, söpörj végig az ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért

"Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat; távoztasd el tőlünk a drágaságot, éhséget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait! Vezéreld szent akaratod szerint ...

Tovább olvas ...

A hazáért

Emlékezzél meg Nagyasszonyunk ama szent és ihletett jelenetre, midőn első koronás királyunk, szent István Tenéked ajánlotta fel önmagát, koronáját és minden népét! Te jóságosan fogadtad a felajánlást, és a későbbi ...

Tovább olvas ...

"Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?

„Jézus, segíts nekem. Jézus bocsásd meg minden bűnömet.”

Tovább olvas ...

Jöjj Szentlélek, jöjj

Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes lélek, lobbantsd lángra szívünk! Jöjj Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk! Küldd el a mennyből Lelked nagy erejét! Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást, ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért II.

Ó Uram, nézd ezt a viharvert nemzetet, akinek a Kárpát-medencét adtad otthonul, mely bércekkel, folyókkal körülölelt öleddé vált. Magyarországért imádkozunk hozzád! - hogy óvd meg minden természeti csapástól, - hogy ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért

Mindenható , jóságos Isten, hálát adunk Neked, hogy erős kezeddel vezetted népünket, és megadtad neki a szabadságot . Te tetted , hogy eleink itt szorgoskodtak, itt készítettél nekünk lakóhelyet, itt nőttek fel gyermekeink. ...

Tovább olvas ...

Egy hét alatt nem kerültem el az utolsó helyről...

Tudom nem ezt szoktátok meg tőlem, de valami miatt, ennek így kell történnie valószínűleg. Sokszor elgondolkodom rajta, mégis hol hibáztam, mégis mit nem javítottam ki, de itt ezzel nem foglalkozok, van egy szakértői gárda ...

Tovább olvas ...

Ideológiai oktatást folytat a Soros-egyetem

Több nyugati sajtóorgánum is elismerte, hogy a Soros-egyetemen ideológiai oktatás zajlik, és a CEU körüli viták egy ideológiák közti ütközőzónává váltak. Ismert nyugati lapok nagy vonalakban azt is meghatározzák, hogy ...

Tovább olvas ...

Szentlélekhez

"Kedves Szentlélek, engedélyt adok neked, hogy bármikor gondolatokat adj nekem, mindenre nyitott vagyok, és el fogom fogadni azokat, és megnyitom az elmémet neked.”

Tovább olvas ...

Csillagok kormányozzák az embereket, de csillagokat Isten kormányozza

Magdalena S. Gmehling: A csillagok kormányozzák az embereket, ámde a csillagokat Isten kormányozza Az ismert német atomfizikus, író és pap, Bernhard Philbert 1994-ben megjelent „Offenbarung” című könyvének előszavában azt ...

Tovább olvas ...

Pünkösdi hívás

„Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk szereteted tüzét! Jöjj Szentlélek, jöjj, vezess el minket Jézushoz, hogy Sebei által üdvözüljünk! Jöjj Szentlélek, jöjj, áradj ki ránk hét ajándékoddal! Növeld bennünk a ...

Tovább olvas ...

Szent Mihály útján

„Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” – Efezusiak 6, 13 Felvethető a kérdés, ...

Tovább olvas ...

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a ...

Tovább olvas ...

TRIANONI TRAGÉDIA, KERESZTÉNY SZEMPONTBÓL

Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!” Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne, békességben, ...

Tovább olvas ...

4. bejegyzés Legyen elég hited, és várd a napot...

A kritikusaid – a kétkedők, akik meg szeretnének akadályozni abban, amire Isten elhívott téged – ugyanazokat a trükköket fogják használni. Gúnyolni fognak, pletykákat fognak terjeszteni rólad, és még meg is fenyegetnek, ...

Tovább olvas ...

URAM, JÖVÖK HOZZÁD E NEMZETÉRT

Uram, jövök hozzád e nemzetért, A magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon Téged, S megláthasson a problémák között! Bocsásd meg vétkeinket, Gyógyítsd meg sebeinket! Szentlélek, söpörj végig az országon, Hozd ...

Tovább olvas ...

Az illuziók haszontalan dolgoknak tünnek, az örökélethez képest

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, kirívó viselkedés, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Tovább olvas ...

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának ...

Tovább olvas ...

0.013 mp