HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Ima az engesztelődésért

DOBOG A SZÍV, DOBOG A LÁB,
LÉPTEIM A FÉNY ÖSVÉNYÉRE VEZETNEK.

SZELLEMEM SZÓL
ÉS SZÍVEMBEN RÓZSAVIRÁGGÁ NYÍLIK.

TÁNCOL A VILÁG VELEM,
KÖRFORGÁSA SZÍVEM SÓHAJTÁSA.

BÁRHOL IS VAGYOK, BENNEM SZÓL AZ ÉNEK.
MÚLTAM MOSOLLYÁ TÁGUL
ÉS A BÉKE ALAPKÖVÉVÉ SŰRŰSÖDIK.

KACAJ A MELLKASOMBAN
SZELÍD FÉNY A SZEMEM ELŐTT.

FELISMERÉS ÉS RÁCSODÁLKOZÁS,
ENGESZTELÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

KAROM A KAROMBAN, ÖLELEM A MÁT,
MAJD KITÁRULKOZVA
KÖSZÖNTÖM A HOLNAPOT.

ITT VAGYOK, MEGÉRKEZTEM,
UTAM A FÉNYÖSVÉNY.

ÁLDOTT A GONDOLAT,
MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.

BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

SZELÍD KÉZ, MELYNEK MINDEN ÉRINTÉSE
LÁGY SIMOGATÁS.

ÖRÖM A LÉTBEN,
ÖRÖM MINDEN LÉTEZŐNEK.

AZ ELENGEDÉS IDEJE,
A TISZTULÁS EREJE.

SZELÍD SZÓ, LÁGY ÖLELÉS,
MELEG KENYÉR,
TÁPLÁL ÉS AD.

ENGESZTELŐDÉS!
TÁPLÁLJ ÉS ADJ,
ADJ AZ AJÁNDÉKAIDBÓL,
MELYEK ARANY NAPKORONGKÉNT FÉNYLENEK
MINDEN IDŐNEK, MINDEN ERŐNEK, MINDEN LÉLEKNEK.

ENGESZTELŐDÉS!
TE BÖLCCSÉ TETTÉL,
LEFEJTVE RÓLAM MINDEN VÁDASKODÁST,
MIT MÁSOK ELLEN MONDTAM KI,
KÖZBEN MAGAMAT MÉRGEZTEM VELE.

ENGESZTELŐDÉS!
TE SZELÍDDÉ ÉS ERŐSSÉ TETTÉL,
MIKOR A MEGBOCSÁTÁS MINDEN ARCÁT MEGMUTATTAD
MEGBOCSÁTÁSAIMBAN.

MÚLTAM KESERVE
JELENEM FÉNYLŐ VIRÁGÁVÁ NEMESÜLT.

A BÉKLYÓK LEHULLTAK,
MIT A MEGNEMBOCSÁTÁS KÖTÖTT RÁM.

ÁLDOTT, VÁLASZTOTT FELEJTÉS,
OLDJ MEG, TISZTÍTSD A JÖVŐT.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A GYERMEKKOR BÉKÉS VILÁGA
ÖNFELEDSÉGRE HÍVSZ.
BELEHELYEZEL A VILÁG EGYSÉGÉBE,
A LÉTEZÉS KÖZÉPPONTJÁBA,
A MINDENSÉG TELJESSÉGÉBE.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A KAPCSOLATOK NAGYHATALMÚ SZERVEZŐJE
ÖSSZEKÖTSZ ÉS ÖSSZETARTASZ
MAGAMMAL ÉS CSALÁDOMMAL,
TÁRSAIMMAL ÉS ŐSEIMMEL.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A NEMZETEM MÚLTJÁRA TEKINTŐ SZEMPÁR.
JOBB SZEMED A MEGBOCSÁTÁS,
BAL SZEMED AZ ELENGEDÉS.
IMÁVÁ EGYESÜL CSILLOGÁSUK.

VERSET MONDOK, SZAVAKAT ÉS ÉNEKET,
IMÁT, MELY TISZTA MINT A HEGYI FORRÁS.
MÚLTUNK MEGTISZTULT VALÓSÁGA
A JELEN FÉNYLŐ SZABADSÁGA.

ENGESZTELŐDÉS!
TE TANÍTOTTAD MEG,
HOGY FÁJDALMAIM ELENGEDÉSE
NEM ÖNMAGAM ELVESZTÉSE,
HOGY GÖRCSÖSEN ÖRZÖTT SÉRELMEIM FELSZABADÍTÁSA,
NEM SZEMÉLYISÉGEM ELTÖRLÉSE.

RÁISMERÉSSEL, MEGÉRTÉSSEL,
MEGBOCSÁTÁSSAL, ELENGEDÉSSEL
ÖNMAGAMAT FÉNYES MAGJÁHOZ VEZETHETEM.

ENGESZTELŐDÉS!
TE, AKI RÁVILÁGÍTASZ BELSŐ SEBEIMRE,
MEGVILÁGÍTASZ FÁJÓ EMLÉKEKET,
KÉRLEK, NYISS MEG, NYISS KI,
ALAKÍTSD ÁT BENNEM MINDENKI JAVÁRA
A MEREVEN ÖRZÖTT FÁJDALMAIMAT,
ÍGY HOZVA SZABADULÁST.

ENGESZTELŐDÉS!
TE, AKI ENGESZTELÉSRE HÍVSZ,
ANYÁM KITÁRT KARJA,
KEZEINEK LÁGY SIMOGATÁSA.

ENGESZTELÉSRE AJÁNLOM KARJAIM ÖLELÉSÉT,
KEZEIM MEGNYUGVÁST HOZÓ ÉRINTÉSÉT,
SZÍVEM VIGASZTALÓ MELEGÉT.

IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK.
TEREMTŐM, ADJ HOZZÁ ERŐT,
LEHETŐSÉGET, KÉPESSÉGET.

IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK,
MERT TETTEIMBEN ERŐS VAGYOK
ÉS MINDEN LEHETŐSÉG NYITVA ÁLL,
ÉS MINDEN KÉPESSÉG A BIRTOKOMBAN.

ÁLDOTT A GONDOLAT,
MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.
BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

ÁLDÁS LEGYEN RAJTA!

Lejegyezte: Bözséb, 2015. 03. 25. BUDAPEST

Ima az engesztelődésért hozzászólásai

Szólj hozzá

0.074 mp