HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Bejegyzések a "Bölcs" cimke szerint

Minden hónap 31-én

Dolgozzunk, gyermekeim, dolgozzunk! Eljön a nap, amikor úgy találjuk, hogy semmi sem volt túl sok a mennyországért. Ha már meg vagyunk fosztva a szentségi áldozástól, legalább pótoljuk, amennyire lehet, lelki áldozással. Ezt ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 30-án

A hitnek és a szeretetnek ez a fölindítása mindenre jó orvosság: „Istenem, hiszek, erősen hiszek, azaz a legkisebb kétely és habozás nélkül. Hiszem, hogy mindenütt jelen vagy, hogy látsz, hogy rajtam nyugtatod a szemed, hogy ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 29-én

A halál óráján mennyire sajnáljuk majd azt az időt, amit haszontalan fecsegésre, élvezetekre, semmittevésre fordítottunk ahelyett, hogy megtettük volna a magunkét az önmegtagadásban, imában, jócselekedetekben; gondoltunk ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 28-án

A kísértés ellen három dolog föltétlenül szükséges: ima, hogy világosságot nyerjünk; szentségek, hogy megerősítsenek; és éberség, hogy elővigyázatosak legyünk. Amikor egy fiatal anyának a jó Isten sok gyermeket ad, ez ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 27-én

Boldogok, akik kísértést szenvednek! A sátán akkor kétszerezi támadásait, amikor látja, hogy a lélek egyesülni törekszik Istennel. Ó, boldog egyesülés!… Fenntartásaink kiszárítják Isten irgalmának folyamát, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 26-án

Boldogok, akik kísértést szenvednek! A sátán akkor kétszerezi támadásait, amikor látja, hogy a lélek egyesülni törekszik Istennel. Ó, boldog egyesülés!… Fenntartásaink kiszárítják Isten irgalmának folyamát, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 25-én

A halál nem változtat azon, amit a földön elkezdtünk. Ahová a fa dől, ott marad. A vasárnap Isten vagyona; ez az ő saját külön napja, az Úr napja. Ő hozta létre a hét minden napját, valamennyit fönntarthatta volna ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 24-én

A hit, remény és szeretet magába foglalja az ember minden boldogságát itt a földön. A kereszténynek előkelő hivatala van: nagyúrként kell parancsolnia szolgáinak. Szolgáink a gondolataink. A mennyországban szeretetünk lesz ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 23-án

A hitében jártas embernek mindig van két útmutatója: a jótanács és az engedelmesség. A pokol gyökere Isten jósága. A kárhozottak ezt mondogatják: „Ó ha Isten nem szeretett volna bennünket annyira, nem gyötrődnénk most ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 22-én

A hal talán a fákat és a rétet keresi? Nem, hanem a mély vizeket. A madár talán a föld foglya? Ugye, nem, hanem felszáll a levegőbe! És az ember, aki arra van teremtve, hogy szeresse, birtokolja, magába zárja Istent, vajon mit ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 21-én

A jó Isten boldoggá akar tenni minket, és mi nem akarjuk! Elfordulunk tőle, és a sátánnak adjuk magunkat! Menekülünk barátunktól, és utána megyünk hóhérunknak!… A mi hitünk csak olyan háromszáz mérföldes ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 20-án

A halál nem változtat azon, amit a földön elkezdtünk. Ahová a fa dől, ott marad. A jó keresztény úgy tesz, mint aki idegen földre megy aranyat gyűjteni: nem gondol az ottmaradásra, csak egyetlen vágy él a szívében: hogy ha ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 19-én

A szívünk olyan, mint az epés-edény. Mindig készen vagyunk kiönteni azokra, akik legközelebb állnak hozzánk. Amikor kitörni készülünk, nyeljük el haragunkat. Amikor jó gondolataink támadnak, a Szentlélek látogat el ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 18-án

A jó imádsághoz nem kell sok beszéd. Tudjuk, hogy a jó Isten itt van az oltáron, kitárjuk előtte szívünket, és örülünk szent jelenlétének: ez a legjobb ima, bizony ez. Akkor kell várni jutalmunkat, amikor majd otthon ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 17-én

A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni. A szentmise imája ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 16-án

Az oltárszekrény a keresztények éléskamrája… Mily szép ez, gyermekeim! Amikor a pap föltartja az ostyát és ti áldozni jöttök, azt mondhatjátok magatokban: Íme az én ennivalóm!… – Gyermekeim, túl nagy a mi ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 15-én

A jó és alázatos szívűek, akik örömmel vagy békén fogadják a megpróbáltatást és bántalmakat, megkezdik a mennyországot már itt a földön; a haragtartók viszont boldogtalanok, gondterhes a homlokuk, a szemük mindenkit ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 14-én

A halat nem bántja, hogy túl sok a víz, a jó keresztényt sem bántja soha, hogy túl sokat időzik a jó Istennel. Akadnak, akik számára unalmas a vallás; ez csak azért van, mert nincs bennük a Szentlélek. Amikor az ...

Tovább olvas ...

MInden hónap 13-án

A mennyországnak, pokolnak, tisztítóhelynek már ebben az életben érezhető az előíze. A tisztítótűz azoknak a lelkében ég, akik még nem haltak meg önmaguknak; a pokol az istentelenek szívében van, a mennyország meg a ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 12-én

A jó Isten ezt fogja mondani halálunkkor: „Miért bántottál meg engem, amikor annyira szeretlek?” … Milyen kár megbántani a jó Istent, aki sosem tett velünk mást, mint jót! És kedvében járni a sátánnak, ki nem tud mást ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 11-én

A Szentlélektől vezetett keresztény könnyedén hátat fordít a világ javainak, hogy a menny után fusson, hiszen ismeri a különbséget. Aki a kereszt felé megy, az a kereszttel ellentétes irányban halad: találkozik vele, de ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 10-én

A jó keresztények, akik dolgoznak lelkük megmentésén és üdvösségükön, mindig boldogok és megelégedettek. Már előre élvezik a mennyország örömét, és boldogok lesznek az egész örökkévalóságon át. A kereszt az ég ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 9-én

A sátán csak azokat kísérti, akik ott akarják hagyni a bűnt, és azokat, akik a kegyelem állapotában vannak. A többiek az övéi, nem kell kísérteni őket. Az idő eltűnik az imában. Hogy lehet hát a mennyországot ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 8-án

A tiszta lélek szép rózsa; a három isteni személy leszáll a mennyből illatát élvezni. Akiben a Szentlélek lakik, az Isten jelenlétében van és sosem unatkozik, mert szívéből szeretet árad. Amikor befogadjátok Krisztus Urunk ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 7-én

A Szentlélek olyan, mint az ember, akinek pompás kocsija és lova van, és ajánlkozik, hogy Párizsba visz minket. Csak azt kell mondanunk: Igen! – és beszállhatunk. Igent mondani már csak könnyű dolog! A Szentlélek az égbe akar ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 6-án

A bűn a jó Isten hóhéra, a lélek gyilkosa. Ez ragad el minket a mennyországtól, hogy pokolra taszítson. És mi szeretjük!… Milyen őrültség! Ha jól meggondolja az ember, olyan irtózat fogja el a bűn iránt, hogy képtelen ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 5-én

A jó Isten megteremtett minket és a világba helyezett, mert szeret; üdvözíteni akar, mert szeret. Minden pillanatban szeret, és mindig ugyanazzal az erővel. Amikor az angyalok föllázadtak Isten ellen, akkor a jó Isten látva, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 4-én

A Szentlélek olyan, mint a kertész: munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik. A test számára a halál, csak nagymosás. Dolgozzunk és harcoljunk ezen a világon. Pihenni elég időnk lesz az örökkévalóságban. Amikor ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 3-án

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve… Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 2-án

A jó keresztény diadalszekéren járja végig a világ útját. Angyalok vonják a szekeret, s Krisztus Urunk kormányozza; a szegény bűnös viszont be van fogva saját életének kocsijába, a sátán ül a bakon, és hatalmas ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 1-én

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi. A szentek nem kímélték magukat, csakhogy meglássák Istent és érte dolgozzanak. Elfelejtettek minden teremtett dolgot, csakhogy Őt ...

Tovább olvas ...

Kállósemjéni pásztordalok

Zsikó Zoltán - ének Gombai Tamás, Ifj. Gelencsér János - hegedű Fekete Márton "Kispuma" - brácsa Jobbágy Bence - cimbalom Doór Róbert - nagybőgő http: www. Zsikozoltan. Hu

Tovább olvas ...

Sub Bass Monster - Gyulafirátót

Máté Szabolcs, vagyis Sub Bass Monster a '90-es évek végén tűnt fel a hazai hiphop színtéren, és egyből rengeteg rajongóra tett szert sajátságos, viccesen ironikus szövegeivel. Igazán attól szimpatikus, hogy a sikerek ...

Tovább olvas ...

Honeyball - Batta Induló

A ska-punk műfajban utazó Honeyball zenekar egy Pest megyei kisvárosban, Százhalombattán alakult 1998-ban. Azóta már feloszlottak illetve más néven és repertoárral működnek , de két nagylemez azért maradt utánuk. Egyik ...

Tovább olvas ...

22. bejegyzés Észak-Alföld kategóriában

2013. április 22-ére, 36. születésnapomra elkészült a két szabolcsi mulattató közös dala! Szabolcs megye címmel! Szöveg: Roberto és Bunyós Pityu zene, hangszerelés: Roberto felvétel: Csányi Szabolcs Sound Stúdió - ...

Tovább olvas ...

Dal a Napfény a jégen című Filmből

Nékem csak Budapest kell, Hol az ember kora reggel szívesen kel, És a szíve máris hevesen ver. Mindig csak Budapest kell, Ez a szép hely virít éjjel mesefénnyel, Mert versenyben áll a magas éggel. Bárhogy mondják, nagy itt a ...

Tovább olvas ...

Részlet Fényes Szabolcs Rigó Jancsi című operettjéből.

Budapest, Budapest, te csodás! Te vagy nékem a szívdobogás. Sehol nincs a világon olyan szép város, És ilyen rügyfakadás! Budapest minekünk a világ. A Dunát mennyi híd öleli át! Fenn az égen a hold, és a sok teli bolt. ...

Tovább olvas ...

Naményi dal

Hol a Kraszna, Szamos, a Tiszába ér, Kárpátok aljáról frissen fúj a szél, beregi szik pöröl nyíri homokkal, dacol egy város az évszázadokkal. Hadak keresztútján küzdött, szenvedett, sok-sok nációnak sarcot fizetett. Nem ...

Tovább olvas ...

Kótaj dala

A nyíri dombok között, a Rétköz peremén, városok karéjában, Mezőség rejtekén, évszázadok viharában hűség és remény, tartotta meg ezer éve Kótajt, s hírnevét. Hamvaiból többször újra éledt, romjaiból jövőt ...

Tovább olvas ...

Ibrány dala

Szeresd Ibrányt, becsüld, ez a városod! Vándorlásaidban lelki támaszod! Lápok közt, az ingoványon, Tisza hordta dombokon, kéklő hegyek árnyékában, hét tenyérnyi zsombokon, úgy regélik ezer éve, vándor magyar itt maradt, ...

Tovább olvas ...

Nyírbátor dala

Nyírbátor dala. Előadó: Talán Teátrum Készítette: Online Menedzser

Tovább olvas ...

Tiszavasvári dala

Hol a Nyírség összeér, a szikes Hortobággyal, a tavakban Tokaj hegye tükröződik vággyal, gazdag a föld, termő a rét, egy szép liget, múlt idéző négy torony csábítón integet. Ott van egy szép város, egy csodálatos ...

Tovább olvas ...

Dombrád Város Dala - 2014

Az Idősek Világnapján rendezett ünnepségen Dombrád Város Dalát előadta Vincze Enikő. Miskolci zene tanár azonos a Gégényi születésű Fodor Csabával!!! https: www. Youtube. Com watch?v=lmj5dWTiKo4

Tovább olvas ...

Mercy együttes Csenger város dala

Tovább olvas ...

Nyíregyháza Város Himnusza

A milleniumra íródott Hitből és homokból c. Musical fináléja. Mára Nyíregyháza városi "himnusza"

Tovább olvas ...

0.011 mp