HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Bejegyzések a "Gondolatok" cimke szerint

Minden hónap 31-én

Dolgozzunk, gyermekeim, dolgozzunk! Eljön a nap, amikor úgy találjuk, hogy semmi sem volt túl sok a mennyországért. Ha már meg vagyunk fosztva a szentségi áldozástól, legalább pótoljuk, amennyire lehet, lelki áldozással. Ezt ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 30-án

A hitnek és a szeretetnek ez a fölindítása mindenre jó orvosság: „Istenem, hiszek, erősen hiszek, azaz a legkisebb kétely és habozás nélkül. Hiszem, hogy mindenütt jelen vagy, hogy látsz, hogy rajtam nyugtatod a szemed, hogy ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 29-én

A halál óráján mennyire sajnáljuk majd azt az időt, amit haszontalan fecsegésre, élvezetekre, semmittevésre fordítottunk ahelyett, hogy megtettük volna a magunkét az önmegtagadásban, imában, jócselekedetekben; gondoltunk ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 28-án

A kísértés ellen három dolog föltétlenül szükséges: ima, hogy világosságot nyerjünk; szentségek, hogy megerősítsenek; és éberség, hogy elővigyázatosak legyünk. Amikor egy fiatal anyának a jó Isten sok gyermeket ad, ez ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 27-én

Boldogok, akik kísértést szenvednek! A sátán akkor kétszerezi támadásait, amikor látja, hogy a lélek egyesülni törekszik Istennel. Ó, boldog egyesülés!… Fenntartásaink kiszárítják Isten irgalmának folyamát, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 26-án

Boldogok, akik kísértést szenvednek! A sátán akkor kétszerezi támadásait, amikor látja, hogy a lélek egyesülni törekszik Istennel. Ó, boldog egyesülés!… Fenntartásaink kiszárítják Isten irgalmának folyamát, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 25-én

A halál nem változtat azon, amit a földön elkezdtünk. Ahová a fa dől, ott marad. A vasárnap Isten vagyona; ez az ő saját külön napja, az Úr napja. Ő hozta létre a hét minden napját, valamennyit fönntarthatta volna ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 24-én

A hit, remény és szeretet magába foglalja az ember minden boldogságát itt a földön. A kereszténynek előkelő hivatala van: nagyúrként kell parancsolnia szolgáinak. Szolgáink a gondolataink. A mennyországban szeretetünk lesz ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 23-án

A hitében jártas embernek mindig van két útmutatója: a jótanács és az engedelmesség. A pokol gyökere Isten jósága. A kárhozottak ezt mondogatják: „Ó ha Isten nem szeretett volna bennünket annyira, nem gyötrődnénk most ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 22-én

A hal talán a fákat és a rétet keresi? Nem, hanem a mély vizeket. A madár talán a föld foglya? Ugye, nem, hanem felszáll a levegőbe! És az ember, aki arra van teremtve, hogy szeresse, birtokolja, magába zárja Istent, vajon mit ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 21-én

A jó Isten boldoggá akar tenni minket, és mi nem akarjuk! Elfordulunk tőle, és a sátánnak adjuk magunkat! Menekülünk barátunktól, és utána megyünk hóhérunknak!… A mi hitünk csak olyan háromszáz mérföldes ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 20-án

A halál nem változtat azon, amit a földön elkezdtünk. Ahová a fa dől, ott marad. A jó keresztény úgy tesz, mint aki idegen földre megy aranyat gyűjteni: nem gondol az ottmaradásra, csak egyetlen vágy él a szívében: hogy ha ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 19-én

A szívünk olyan, mint az epés-edény. Mindig készen vagyunk kiönteni azokra, akik legközelebb állnak hozzánk. Amikor kitörni készülünk, nyeljük el haragunkat. Amikor jó gondolataink támadnak, a Szentlélek látogat el ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 18-án

A jó imádsághoz nem kell sok beszéd. Tudjuk, hogy a jó Isten itt van az oltáron, kitárjuk előtte szívünket, és örülünk szent jelenlétének: ez a legjobb ima, bizony ez. Akkor kell várni jutalmunkat, amikor majd otthon ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 17-én

A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni. A szentmise imája ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 16-án

Az oltárszekrény a keresztények éléskamrája… Mily szép ez, gyermekeim! Amikor a pap föltartja az ostyát és ti áldozni jöttök, azt mondhatjátok magatokban: Íme az én ennivalóm!… – Gyermekeim, túl nagy a mi ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 15-én

A jó és alázatos szívűek, akik örömmel vagy békén fogadják a megpróbáltatást és bántalmakat, megkezdik a mennyországot már itt a földön; a haragtartók viszont boldogtalanok, gondterhes a homlokuk, a szemük mindenkit ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 14-én

A halat nem bántja, hogy túl sok a víz, a jó keresztényt sem bántja soha, hogy túl sokat időzik a jó Istennel. Akadnak, akik számára unalmas a vallás; ez csak azért van, mert nincs bennük a Szentlélek. Amikor az ...

Tovább olvas ...

MInden hónap 13-án

A mennyországnak, pokolnak, tisztítóhelynek már ebben az életben érezhető az előíze. A tisztítótűz azoknak a lelkében ég, akik még nem haltak meg önmaguknak; a pokol az istentelenek szívében van, a mennyország meg a ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 12-én

A jó Isten ezt fogja mondani halálunkkor: „Miért bántottál meg engem, amikor annyira szeretlek?” … Milyen kár megbántani a jó Istent, aki sosem tett velünk mást, mint jót! És kedvében járni a sátánnak, ki nem tud mást ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 11-én

A Szentlélektől vezetett keresztény könnyedén hátat fordít a világ javainak, hogy a menny után fusson, hiszen ismeri a különbséget. Aki a kereszt felé megy, az a kereszttel ellentétes irányban halad: találkozik vele, de ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 10-én

A jó keresztények, akik dolgoznak lelkük megmentésén és üdvösségükön, mindig boldogok és megelégedettek. Már előre élvezik a mennyország örömét, és boldogok lesznek az egész örökkévalóságon át. A kereszt az ég ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 9-én

A sátán csak azokat kísérti, akik ott akarják hagyni a bűnt, és azokat, akik a kegyelem állapotában vannak. A többiek az övéi, nem kell kísérteni őket. Az idő eltűnik az imában. Hogy lehet hát a mennyországot ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 8-án

A tiszta lélek szép rózsa; a három isteni személy leszáll a mennyből illatát élvezni. Akiben a Szentlélek lakik, az Isten jelenlétében van és sosem unatkozik, mert szívéből szeretet árad. Amikor befogadjátok Krisztus Urunk ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 7-én

A Szentlélek olyan, mint az ember, akinek pompás kocsija és lova van, és ajánlkozik, hogy Párizsba visz minket. Csak azt kell mondanunk: Igen! – és beszállhatunk. Igent mondani már csak könnyű dolog! A Szentlélek az égbe akar ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 6-án

A bűn a jó Isten hóhéra, a lélek gyilkosa. Ez ragad el minket a mennyországtól, hogy pokolra taszítson. És mi szeretjük!… Milyen őrültség! Ha jól meggondolja az ember, olyan irtózat fogja el a bűn iránt, hogy képtelen ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 5-én

A jó Isten megteremtett minket és a világba helyezett, mert szeret; üdvözíteni akar, mert szeret. Minden pillanatban szeret, és mindig ugyanazzal az erővel. Amikor az angyalok föllázadtak Isten ellen, akkor a jó Isten látva, ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 4-én

A Szentlélek olyan, mint a kertész: munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik. A test számára a halál, csak nagymosás. Dolgozzunk és harcoljunk ezen a világon. Pihenni elég időnk lesz az örökkévalóságban. Amikor ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 3-án

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve… Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 2-án

A jó keresztény diadalszekéren járja végig a világ útját. Angyalok vonják a szekeret, s Krisztus Urunk kormányozza; a szegény bűnös viszont be van fogva saját életének kocsijába, a sátán ül a bakon, és hatalmas ...

Tovább olvas ...

Minden hónap 1-én

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi. A szentek nem kímélték magukat, csakhogy meglássák Istent és érte dolgozzanak. Elfelejtettek minden teremtett dolgot, csakhogy Őt ...

Tovább olvas ...

0.014 mp