HonlaprendszerüNK
2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek: 2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek: 2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

Fennmaradásért kategória bejegyzései

A büszke szív Isten ellen megy, az alázatos szív meghajol előtte.

„Istenem, a te terveidet helyezem az enyéim elé. Vannak terveim, álmaim, céljaim, ambícióim, viszont tudom, hogy te céllal helyeztél engem erre a földre és tudatosan a te terveidre fogok igent mondani a sajátjaim helyett. ...

Tovább olvas ...

Imádság magyar Hazánkért IV.

Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked. Látod, milyen nagy bajba ...

Tovább olvas ...

Imádság magyar Hazánkért III.

Isteni mesterünk, kegyes Jézus, aki a farizeusok gonosz ármányait, amellyekkel téged oly gyakran üldöztek, mindenkor meghíúsítottad, hiústsd meg az istenteleneknek és mindazok terveit, akik szellemi romlottságukban népedet ...

Tovább olvas ...

Imádság magyar Hazánkért II.

Úr Isten, ki az egyes népek és országok elé határozott hívatást tűztél s ki minden népet boldogítani akarsz, tekints kegyesen a mi nagy és dicső hivatású édes hazánkra és a sokat szenvedett, sokat hányatott magyar ...

Tovább olvas ...

Imádság magyar Hazánkért

Mindenható, fölséges Isten, áldd meg édes hazánkat és magyar népedet; add, hogy feladatát mindinkább megismerje és tőled kapott hivatását szent buzgalommal betöltse. Állitsd vissza közöttünk a hitegységet, szüntesd meg ...

Tovább olvas ...

Selymes József (maraton) Kitekintés a jelenések világára.

Ez fog bekerülni összekötőnek, hogy Sárvár elérhetővé váljon a Flóriánban, valamikor megvolt ott, de összekötőnek fogom felhasználni, s az előző helye, már fel lett használva

Tovább olvas ...

Hazánk őrangyalához

Ó hazánk Szent Őrangyala, Tiéd a kiváltság, hogy megvédd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe! Vezess ...

Tovább olvas ...

Ima a magyarok őrangyalához

Szerető és irgalmas ISTEN, TE minden nemzetnek adtál saját őrangyalt. Add meg nekünk, Nagyasszonyunk ősi örökségének – a magyar nép őrangyalának közbenjárására és segítségével –, hogy beteljesítsük hivatásunkat ...

Tovább olvas ...

Ima családomért

IMA A CSALÁDOMÉRT - Ahol kell lennem a Nagy Figyelmeztetéskor, ott leszek, mert másképpen nem tehetek... Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg ...

Tovább olvas ...

77. bejegyzés: Imádkozzunk Magyarország Királynőjéhez

Az elmúlt napokban három ismerősöm is felhívta a figyelmemet egy mulasztásra. Arra a tényre, hogy Magyarországon a Szűz Mária tisztelet se nem a helyes módon, se nem eléggé él. Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, a ...

Tovább olvas ...

Ima az engesztelődésért

DOBOG A SZÍV, DOBOG A LÁB, LÉPTEIM A FÉNY ÖSVÉNYÉRE VEZETNEK. SZELLEMEM SZÓL ÉS SZÍVEMBEN RÓZSAVIRÁGGÁ NYÍLIK. TÁNCOL A VILÁG VELEM, KÖRFORGÁSA SZÍVEM SÓHAJTÁSA. BÁRHOL IS VAGYOK, BENNEM SZÓL AZ ÉNEK. MÚLTAM ...

Tovább olvas ...

Imák imája

Drága Mennyei Atyám ! Kérlek Téged Jézus nevében , hogy bocsáss meg mindazokért a dolgokért , amit rosszul cselekedtem, bocsásd meg minden bűnömet és tisztíts meg engem Uram! Köszönöm, hogy lehajoltál értem és ...

Tovább olvas ...

A magyarok világhimnuszai

Ott, ahol zúg az a négy folyó Most a rónán nyár tüzében ring a délibáb, Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, Valamennyi vén akácfa menyasszonycsokor. Zöld arany a pázsit selyme, ...

Tovább olvas ...

Mindenki imája (saját költeményem a majdnem másfélezerből)

Add jóságos Uram teremtő Atyánk, Aki értünk adta egyetlen fiát, A kereszten büneik bocsánatáért, Mutasd kérlek nekünk az igaz utat, Mely elvezet hozzád és fiadhoz, A mi nevünk és szeretteink neve, Benne legyenek az Élet ...

Tovább olvas ...

Erdélyi magyarok tízparancsolata

A minap a Bethlen Könyvtárban egy kis nyomtatott füzetecske vonta magára a figyelmemet. Címlapján ez volt olvasható:Erdélyi Magyarok Könyvesháza 110. szám.Gábor Áron, az ágyúöntõ székely, Budapest,1921. Kiadja a Bocskai ...

Tovább olvas ...

Nemzeti Önvédelmi Alaptételek (Lajdi-féle kiskáté)

1.Istentől, embertől, szellemtől független valóság nincs. A Nemzet, a Haza javulása a Te javító tevékenységedtől függ, jobbítását csak magad jobbítása által érheted el! 2.Merjél Hazádban Magyar lenni! 3.A nemzeti ...

Tovább olvas ...

A nemzet tízparancsolata:

1. Higgyél nemzetedben, és magadban is hinni fogsz. 2. Szeresd népedet, és téged is igazán szeretni fognak. 3. Nevesd ki a győztesek hazugságait, és kutasd ki a valóságot népedben bízva. 4. Vesd meg a hazugság szolgáit, mert ...

Tovább olvas ...

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata

1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ...

Tovább olvas ...

Wass Albert A magyar nemzet hét parancsolata

“Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél ...

Tovább olvas ...

Flórián Csaba: IMA

Óh! Ne engedd számba folyni a felhígult erkölcsök szennyvizét és igazítsd el tántorgó lépteim, de rövidítsd meg utam, vergődésem a gyászos reménytelenségbe. Ámen.

Tovább olvas ...

Ima a Szent Korona Népéért!

Ima a Szent Korona Népéért! Istenanya kérünk Téged Országunkat Te védjed meg Egyesítsed Nemzetünket Mutasd nékünk szent Fényünket! Ébredjen fel a Mag Népe Szent Koronánk Fényessége Krisztus Urunk vezess minket Vigyáznak ...

Tovább olvas ...

Minden fénykeresztbe az Én Dobogó Szívemet és szeretetemet helyezem.

Égiek üzenete a soproni Megtört Fénykeresztnél 2011. április 15-én, péntek reggel 9 órakor Szabadkai Tiborné, Veronikán keresztül 2011. 04. 15. 17:49 Az Úr Jézus átöleli a fénykeresztet és felviszi a Menyországba, majd az ...

Tovább olvas ...

22. Fennmaradásért cikkben nemzeti himnuszainkat ajánlom

Kölcsey Ferenc: Hymnus A magyar nép zivataros századaiból Isten, álld meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e ...

Tovább olvas ...

SZABÓ PÁL TIVADAR: Magyar Bűnbánat

Bocsáss meg nekünk, Urunk! Hajdani szépségükben meggyalázott, megcsonkított, lemoshatatlan festékkel összefröcskölt szobrainkért, műemlékeinkért bocsáss meg nekünk, Urunk! Keresztül-kasul firkált házfalainkért, piszkos ...

Tovább olvas ...

Szentlélek úgy kérünk szállj le ránk

Szentlélek úgy kérünk szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk Istenünk. Kegyelmeddel táplálsz Istenünk, Hozzád emeljük most mindnyájan a ...

Tovább olvas ...

Ima a hazánkért

Istenünk, Atyánk! A történelem e nehéz szakaszában bűnbánó szívvel járulunk eléd, hogy elnyerjük egyéni és nemzeti bűneink bocsánatát, lelkünk tisztulását, és könyörögjünk nemzetünk lelki megújulásáért. Őrizd ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért III.

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális ...

Tovább olvas ...

Kelj fel és járj!

– Kelj fel és járj! – De nem tudok járni uram! – Nem tudsz, mert a hited gyengébb, mint a lábad. És Ő segít néki…majd egy idő után magától is felkel és járni kezd a béna. – Eleinte lassan, majd egyre biztosabban. ...

Tovább olvas ...

22. bejegyzés: ÉBREDJ FEL ALVÓ MAGYARORSZÁG!

1. Ébredj fel alvó Magyarország!Az éjszakának vége már. Hallgasd, az Úr szól hozzád. Nyisd meg a szíved, hallgasd szavát! Nem oly rövid az Úr keze, hogy ne szabadíthatna meg téged. Nem oly süket az Úr füle, hogy ne hallaná ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért III.

Szabadíts meg minket Uram, a gyűlölködéstől, a kitartás hiányától! Segíts minket Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz; az igazság, ne a hamisság; az erő és ne az erőszak; a szeretet, ne pedig a gyűlölet; a józanság ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért II.

Én Uram , Istenem , vigyázz ránk ! Ne hagyjad elveszni a Hazát ! Sírva kér két szemünk , Irgalmazz minekünk ! Emeld fel magadhoz Nemzetünk ! Szeretet fénye ég bennünk ! Míg élünk hiszünk és remélünk ! Vigyázz ránk , ...

Tovább olvas ...

Mézes Áron: IMA A MAGYAR NÉPÉRT

Uram, jövök hozzád e nemzetért, a Magyar népért könyörgöm. Add hogy megtaláljon téged, és megláthasson a problémák között! Refr.: Bocsájtsd meg vétkeinket! Gyógyítsd meg sebeinket! Szent lélek, söpörj végig az ...

Tovább olvas ...

Ima a hazáért

"Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat; távoztasd el tőlünk a drágaságot, éhséget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait! Vezéreld szent akaratod szerint ...

Tovább olvas ...

A hazáért

Emlékezzél meg Nagyasszonyunk ama szent és ihletett jelenetre, midőn első koronás királyunk, szent István Tenéked ajánlotta fel önmagát, koronáját és minden népét! Te jóságosan fogadtad a felajánlást, és a későbbi ...

Tovább olvas ...

"Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?

„Jézus, segíts nekem. Jézus bocsásd meg minden bűnömet.”

Tovább olvas ...

Jöjj Szentlélek, jöjj

Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes lélek, lobbantsd lángra szívünk! Jöjj Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk! Küldd el a mennyből Lelked nagy erejét! Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást, ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért II.

Ó Uram, nézd ezt a viharvert nemzetet, akinek a Kárpát-medencét adtad otthonul, mely bércekkel, folyókkal körülölelt öleddé vált. Magyarországért imádkozunk hozzád! - hogy óvd meg minden természeti csapástól, - hogy ...

Tovább olvas ...

Ima Magyarországért

Mindenható , jóságos Isten, hálát adunk Neked, hogy erős kezeddel vezetted népünket, és megadtad neki a szabadságot . Te tetted , hogy eleink itt szorgoskodtak, itt készítettél nekünk lakóhelyet, itt nőttek fel gyermekeink. ...

Tovább olvas ...

Szentlélekhez

"Kedves Szentlélek, engedélyt adok neked, hogy bármikor gondolatokat adj nekem, mindenre nyitott vagyok, és el fogom fogadni azokat, és megnyitom az elmémet neked.”

Tovább olvas ...

Pünkösdi hívás

„Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk szereteted tüzét! Jöjj Szentlélek, jöjj, vezess el minket Jézushoz, hogy Sebei által üdvözüljünk! Jöjj Szentlélek, jöjj, áradj ki ránk hét ajándékoddal! Növeld bennünk a ...

Tovább olvas ...

Szent Mihály útján

„Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” – Efezusiak 6, 13 Felvethető a kérdés, ...

Tovább olvas ...

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a ...

Tovább olvas ...

TRIANONI TRAGÉDIA, KERESZTÉNY SZEMPONTBÓL

Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!” Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne, békességben, ...

Tovább olvas ...

URAM, JÖVÖK HOZZÁD E NEMZETÉRT

Uram, jövök hozzád e nemzetért, A magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon Téged, S megláthasson a problémák között! Bocsásd meg vétkeinket, Gyógyítsd meg sebeinket! Szentlélek, söpörj végig az országon, Hozd ...

Tovább olvas ...


Kereső
Belépés
0.01 mp